Psykisk ohälsa och brott

Statistik om patienter inom rättspsykiatrin

Rapporten presenterar statistik om patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV)....

Straffen är orimliga inom rättspsykiatrin

Rättspsykiatrins befogenheter och den brist på insyn som finns inbyggd i systemet bidrar till att bi...

Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra d...

Rättspsykiatriska kliniker ges utökade befogenheter – jämställs med häkten

I en ny proposition föreslås att Rättsmedicinalverket ska få mer långtgående befogenheter och bland ...

Nästan varannan fånge lider av psykisk ohälsa

Arbetslösa, bostadslösa och med psykiska och fysiska sjukdomar – många fångar på svenska fänge...

Tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg för vuxna – Meddelandeblad

Meddelandebladet innehåller en redogörelse för det regelverk som gäller när frågor om tvångs- och sk...

Felaktiga siffror över antalet tvångsintagna

Socialstyrelsens siffror över hur många som tvångsvårdas går inte att lita på. Anledningen: Stora st...

Unik utbildning ska minska polisens våldsanvändning

Polisens våldsanvändning mot personer med akut psykisk ohälsa måste minska, anser polisen, och för f...

Stopp för egna telefoner på rättspsyk

Problemen med att patienter i rättspsykiatrin fritt får använda mobiler fortsätter, trots möjlighete...

Tvångsintagna krävs på vårdavgift – skuldsätts

”Blir ett moment 22” Landstingen skuldsätter människor som dömts till rättspsykiatrisk tvångsvård, g...

Psykisk ohälsa bland intagna kvinnor

Preliminära delresultat i en unik studie av kvinnliga intagna visar att många lider av förhöjd aggre...

PRIO psykisk ohälsa – plan för riktade insatser inom området psykisk ohälsa 2012-2016

Handlingsplanen ska genom att lyfta fram ett antal strategiska prioriterade områden och därtill kopp...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar