Psykisk ohälsa i familjen

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en st...

Ett stöd till unga som lever nära psykisk sjukdom

Survivalkid.se riktar sig i första hand till personer mellan 12 och 20 år som har en förälder med ps...

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärden ökar...

Victors bok

Victors Bok är en serie med fem filmer om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom. H...

Victors bok

Hur känns det att ha en förälder som ibland inte orkar vara just det? Hur får man vardagen att funge...

Det kostar en fråga att rädda ett liv

Barn till föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka träffar varje dag vuxna som blundar för d...

Hemmaplanslösningar – bättre kvalitet till lägre kostnader

Bland innehållet: Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Intextiv kontextuell behan...

Modell för BRA-samtal

Allmänna Barnhuset har utformat BRA-modellen för barn mellan 7 och 18 år i samarbete med forskare, p...

Forskningsprojektet PS Young Support

Forskningsprojektet PS Young Support undersöker om ett internetbaserat stöd kan hjälpa unga människo...

Svenska föräldrar mest stressade i Europa

Svenska föräldrar har högre förväntningar och är mer stressade att få ihop familjelivet med arbete ä...

Vägledning: Barn som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarli...

Insatser för barn i riskmiljöer

Statens folkhälsoinstitut ska inom ramen för ett regeringsuppdrag – i samverkan med Socialstyr...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar