Psykiatrisk tvångsvård

Få tvångsvårdade har stödperson

Bara en liten andel av de 13 000 som tvångsvårdas inom psykiatrin har en stödperson. Trots att de ha...

Wikström krävs på svar om sexövergrepp i psykvården

Tvångsvårdade kvinnor har utsatts för sexövergrepp av manliga medpatienter, enligt Sveriges Radios K...

Psykiatripersonal vill ha riktlinjer vid sexuella övergrepp

Personal inom psykiatrin saknar riktlinjer över hur de ska agera när det sker sexuella trakasserier ...

Unga kvinnor sextrakasseras inom psykiatrin

Unga kvinnor som vårdas under tvång inom psykiatrin utsätts för trakasserier och sexuella övergrepp ...

Våldtäkterna på psyket

Unga kvinnor som tvångsvårdas utsätts för sexuella övergrepp av andra patienter. Kaliber rapporterar...

Dina rättigheter i tvångsvården – vård enligt LPT

Broschyren vänder sig till barn och unga och beskriver vad som gäller när man tvångsvårdas med beslu...

Dina rättigheter i tvångsvården – vård enligt LRV

Broschyren vänder sig till barn och unga och beskriver vad som gäller när man tvångsvårdas med beslu...

Fler tvångsåtgärder för kvinnor

Antalet fastspänningar är högst bland unga kvinnor, det visar Socialstyrelsens statistik över psykia...

Psykiatrin, tvånget och lagen. En lagkommentar i historisk belysning

Den psykiatriska vården har genomgått stora förändringar från äldre tiders hospital fram till våra d...

Delaktighet och rättssäkerhet vid psykiatrisk tvångsvård

I promemorian lämnas en rad förslag för att stärka patientsäkerheten och rättssäkerheten för den som...

Vanligt med våld i tvångsvården

Våld och hot mot personal är vanligt förekommande inom den statliga tvångsvården. Det visar nya siff...

Rättspsykiatriska kliniker ges utökade befogenheter – jämställs med häkten

I en ny proposition föreslås att Rättsmedicinalverket ska få mer långtgående befogenheter och bland ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar