Psykiatri

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med ut...

Lågaffektivt bemötande, att präglas av lugn

Lågaffektivt bemötande är en metod som går ut på att hjälpa individer att minska risken för problems...

Nytt projekt testar förebyggande behandling mot sexuella övergrepp på barn

Christoffer Rahm är initiativtagare till projektet Priotab vars syfte är att behandla personer med s...

NASP:s nyhetsbrev

Här publiceras Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsas (NASP) nyhet...

Hårt tryck på självmordslinje

Motiverande samtal fungerar väl för att förmå personer som överväger att ta sitt liv att söka hjälp....

Hjälpen kom för sent – Sara, 32, tog sitt liv

“I Sverige söker lika många flickor som pojkar barnpsykiatrisk vård. Trots detta är det tre gå...

Långtidssjuka i djup depression kan bli friska

För de personer som lider av djup depression med melankoliska eller psykotiska inslag, finns hopp om...

Självmorden bland unga minskar inte – trots nollvision

Efter tre självmordsförsök arbetar Jonna Evertsson Kindberg i dag med att hindra andra från att ta l...

Bottenbetyget fick Piteå att tänka nytt

De trodde att allt var bra. Men kvalitetsregistret visade något annat. Ätstörningsvården i Piteå sva...

”Glöm inte föräldrarnas roll”

“Föräldrarna har en central roll för att minska risken för att unga drabbas av psykisk ohälsa....

Att förstå psykos och schizofreni

Boken vill ge en kunskapsöversikt över varför vissa människor hör röster och har föreställningar om ...

Svårt att prata med närstående om självmord

Det är svårt att tala om självmordstankar. Det visar en ny undersökning som Novus gjort åt den ideel...

Lost Password

Register

Skip to toolbar