Psykiatri övrigt

Leder mer forskning till bättre psykiatri?

Svensk psykiatri har hamnat på efterkälken internationellt menar författaren och forskaren P C Jersi...

Psykiatriska akutbilen hyllas

Sedan lanseringen i mars har den första psykiatriska akutbilen i Stockholms län haft fullt upp och P...

Mer forskning behövs för att lyfta psykiatrin

Den psykiska ohälsan har blivit ett folkhälsoproblem som ingen längre kan blunda för. Psykiatrin har...

Polisen: Samhället sviker psykiskt sjuka

Vartannat av polisens handräckningsärenden handlar om personer som mår psykiskt dåligt. Vården behöv...

Samordnad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning inom området psykisk ohälsa

Under 2015 leder Socialstyrelsen ett projekt där fem myndigheter samordnar och utvecklar kunskap ino...

Explosion i psykisk ohälsa

Kvinnor är mer sjuka än män, och skillnaden ökar snabbt. Kvinnor betalar ett högt pris när deras str...

Sjukvårdsministern: Vi gör en översyn av statliga insatser i psykiatrin

Psykisk ohälsa är ett stort och växande samhällsproblem. Ett av regeringens främsta mål är att sluta...

Kerstin Evelius ny samordnare för psykisk hälsa

Gabriel Wikström har utsett Kerstin Evelius till ny nationell samordnare för statens insatser på omr...

2015 års överenskommelse inom området psykisk ohälsa – Bedömningskriterier och anvisningar för grundkrav och prestationsmål

Det här pm:et beskriver hur Socialstyrelsen kommer att bedöma grundkrav och prestationsmål i överens...

Fem myndigheter samordnar flera stöd inom psykisk ohälsa

Under 2015 kommer fem myndigheter att utveckla och samordna stöd om depression, självmordsprevention...

Fler rapporter gör inte psykiskt sjuka friskare

Medvetenheten och kunskapen om problemet med att personer med psykisk sjukdom dör tidigt ökar hela t...

Utred varför psykiskt sjuka dör tjugo år i förtid

Överdödligheten vid psykisk sjukdom är högre i Sverige än i andra OECD-länder. Näst efter hjärt-kärl...

  • 1
  • 2
  • 9

Lost Password

Register

Skip to toolbar