Projekt

Nu startar Brukarstyrd inläggning för patienter med emotionell instabilitet

Patienter med emotionell instabilitet kan nu själva bestämma när de vill läggas in i heldygnsvården....

Ersta Vändpunkten – stödjer personal i förskolan i frågor som rör föräldrar med missbruksproblem

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever...

”Vårdpersonalen väsentlig för kvaliteten inom äldreomsorgen”

Nordens Välfärdscenters seminarieturné besökte Helsingfors den 18.11. Syftet med turnén är att sprid...

Dags att ansöka från Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden (förkortat ESF) är EU:s viktigaste verktyg för att skapa fler och bättre job...

Människohandel pågår i Sverige – här och nu.

Safe Trip är en informationskampanj som särskilt riktar sig till kvinnor som är potentiella offer fö...

Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har drivit projektet “Förbättrad rättssäkerhet i lag...

Det kostar en fråga att rädda ett liv

Barn till föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka träffar varje dag vuxna som blundar för d...

Video från frukostseminarium om ungas alkoholskador

Forte arrangerade tillsammans med IOGT-NTO och Svenska Läkaresällskapet ett frukostseminarium där fr...

Kunskapsguiden, nu även med området – Missbruk och beroende

Kunskapsguiden.se samlar kunskap för alla som arbetar med hälsa, vård och omsorg. På webbportalen fi...

psykosR – Projektet bättre psykosvård

Bland innehållet: -Nya vindar – Psykosregistret av idag -Vad är IMR och praktiska erfarenheter...

Nationellt uppdrag: Prostitution och människohandel

Regeringen har givit Länsstyrelsen i Stockholms län i uppdrag att under 2011–2014 arbeta med samordn...

Prisat program mot mobbning ger bättre skolklimat

Det finska antimobbningsprogrammet KiVa har fått förstapriset i EU:s brottsförebyggande tävling ECPA...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar