Professionfrågor

L: Socialsekreterarna måste få högre lön

“En handlingsplan för socialtjänsten är tandlös utan löneförhöjning. För låg lön är ofta ett s...

Förhandlingar med SKL inledda

Avtalsförhandlingar med Sveriges kommuner och landsting (SKL) om anställningsvillkoren för Visions m...

Dyra hyrsocionomer blir socialsekreterare

På ett halvår har socialsekreterare blivit ett bristyrke, påskyndat av flyktingströmmen till Sverige...

Skolkuratorer larmar: ”Elever får inte tillräcklig hjälp”

Elever som mår psykiskt dåligt får inte hjälpen de behöver när personalen inom elevhälsan inte räcke...

”Ohållbar situation på HVB-hemmen”

“För få kollegor, ensamarbete, överbeläggning, otrygghet och en stark frustration över att int...

Kvalitet i äldreomsorg är beroende av insiktsfullt ledarskap

“I förra veckan hade utredningen Nationell kvalitetsplan för äldreomsorg ”Kick-off”, ett först...

Höga krav på tillgänglighet pressar medarbetare

Kraven och förväntningarna på att vara tillgänglig utanför arbetstid är stora. För många handlar det...

“Dags att kommuner börjar uppskatta vårt yrkeskunnande”

Kommuner har allt svårare att rekrytera socionomer samtidigt som behoven ökar med flyktingströmmarna...

När ska vi ta itu med löneskillnaderna?

“I flera yrken skiljer det tusentals kronor i lön varje månad beroende på om arbetet utförs i ...

Vill ha socionomprogram i Halmstad

I somras kom nya krav från Socialstyrelsen som begränsar hur socialtjänsterna kan anställa. Exempelv...

Socialsekreterare larmar om lagbrott

För att lyckas rekrytera fler socialsekreterare till vakanser som idag finns inom Uppsala kommun vil...

Bristen på boenden skapar stress i hela landet

Bristen på boenden för ensamkommande flyktingbarn skapar stress och frustration hos placeringshandlä...

Lost Password

Register

Skip to toolbar