Polismyndigheten

Ett fängslande besök

”Gjort är gjort, vårt arbete är att ta hand om människan”. Det säger Kriminalvårdsinspektör Albert L...

Länsgemensam plan, i Värmland, för att halvera antalet självmord

Självmord är det vanligaste dödsorsaken bland män mellan 15-44 år och den näst vanligaste bland kvin...

Lost Password

Register

Skip to toolbar