Personal som utreder barn

Frukostseminarium ”Flickor på flykt vad händer sen?”

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De fles...

”Viktig kompetens går förlorad när de erfarna försvinner”

– När det blir stressigt får vi göra avkall på kvaliteten och ribban för när vi inleder utredningar ...

Forskare: Ge socialtjänsten rätt verktyg

“Att socialtjänstens personal kan hantera och tolka nyckelbegrepp som ”barnets bästa” och ”god...

Ungdomar ska utbilda socialtjänsten

Tidigare familjehemsplacerade ungdomar ska ge socialtjänsten i Kalmar län tips och råd om vad som är...

Socialtjänsten: “Vi bryter mot lagen”

Nyligen berättade NVP om krislarmet från Värmdös socialtjänst. Nu utvecklar de anställda sin syn på ...

Socionomerna fortsätter fly socialtjänsten

Krisen inom den kommunala socialtjänsten sprider sig nu genom landet. Socionomerna flyr, och det bli...

Minst kompetensutveckling till oerfarna barnutredare

Över 4 000 socialsekreterare som arbetar med barn och unga fick under förra året ta del av en mångmi...

Ojämn kompetens hos barnutredare

Kompetensen hos handläggare som utreder barn skiljer kraftigt i kommunerna, visar en ny uppföljning....

Vi ser barnen fara illa, men möter bara en stängd dörr

Omhändertagande av barn är svåra beslut som väcker mycket känslor. Men Sara Håkansson tycker det tuf...

Nationell dialogdag om den sociala barn- och ungdomsvården

Stor enighet om problembild och om många förslag på lösningar bland deltagarna men vad vill barn- oc...

Nu ska barnutredningarna betas av

I ett år har utredningar om barn som misstänks fara illa blivit liggande på socialtjänsten i Kristia...

Vår socialtjänst bryter trenden – här vill få sluta

Bland larmrapporterna om en allt mer pressad socialtjänst finns det positiva exempel som bryter tren...

Lost Password

Register

Skip to toolbar