Övrigt kriminalitet

Kommunerna klarar inte brottsförebyggande arbetet

Många kommuner saknar tillräcklig förmåga att förebygga brott, enligt en ny rapport. Omorganisatione...

Skärpta straff för de grövsta narkotikabrotten

Regeringen är överens om att driva en restriktiv narkotikapolitik i Sverige. För att markera allvare...

Frihet från våld måste bli ett nationellt folkhälsomål

Ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige är våld i nära relationer. I dag får justitieminister B...

Registerutdragen katastrof för kriminella

Christer Karlsson, ordförande i Kris (Kriminellas revansch i samhället) vill ha ett förbud mot att k...

Regeringen vill skärpa straffen för ungdomsbrott – “viktigt med tydliga reaktioner”

Regeringen vill ha strängare påföljder för ungdomsbrottslighet och en mer konsekvent tillämpning av ...

Ny terapi för brottslingar minskar stress

Ungdomar inom slutenvården har ofta begått brott eller tagit droger när de mått mycket dåligt. Därfö...

Kommunala bostadsbolag registrerar känsliga uppgifter i strid med lagen

Datainspektionens granskning av åtta kommunala bostadsbolag visar att bolagen bryter mot personuppgi...

Utsatta EU-medborgare i Sverige

Länsstyrelsen i Stockholms län publicerar i dag en rapport om social utsatthet inom vissa grupper av...

Domstolsguiden

Kallad till domstol? Ta hjälp av vår app, Domstolsguiden. Appen ger dig praktisk information om det ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar