Origo

Nu kraftsamlar Försäkringskassan för att bättre möta enskildas behov

Försäkringskassan kommer från årsskiftet 2014 att börja arbeta efter en ny modell där resurser styrs...

Botkyrka satsar på långtidsarbetslösa

Botkyrka kommun satsar på ett jobbpaket för att långtidsarbetslösa ska få arbete. Under ett år får 1...

Fler funktionshindrade pluggar på universitetet

Lärosätena ställer upp med hjälp Antalet studenter vid universitet och högskolor med funktionsnedsät...

Semestervila – inte för den som har lönebidrag

Många kommuner använder ett avtal som ger personer med arbetshandikapp sämre villkor. IT-teknikern M...

Ut ur skuldfällan

2012 års skuldsaneringsutredning har i dag överlämnat sitt betänkande Ut ur skuldfällan (SOU 2013:72...

Ny dom kan ge fler rätt till sjukersättning

En dom från Högsta förvaltningsdomstolen förtydligar nu reglerna om vem som har rätt till sjukersätt...

Lost Password

Register

Skip to toolbar