Origo

Stress och utmattning syns i hjärnan

Allt fler sjukskriver sig på grund av stress och utmattning, ökningen har varit kraftig de senaste å...

Sjukkostnader ökar oväntat snabbt

Statens kostnader för sjukskrivningar och assistansersättning rusar. Försäkringskassan begär fem mil...

Arbetsförmedlingen synas

Statskontoret ska analysera Arbetsförmedlingens interna ledning, styrning och uppföljning. I dag får...

Hög tid att höja lönebidraget

Arbetsgivare som anställer en person med funktionsnedsättning får inte kompensation för extra kostna...

Arbetslösheten fortsätter att minska i långsam takt

Totalt 386 000 personer (16-64 år) var inskrivna arbetslösa hos Arbetsförmedlingen i slutet på febru...

90-dagarsgarantin blir dyr för AF

Regeringens största vallöfte — 90-dagarsgarantin för jobb till unga — blir en resurskrävande histori...

Miljardbelopp till integration lämnades tillbaka

Arbetsförmedlingen har lämnat tillbaka mer än 1,8 miljarder kronor till statskassan som är öronmärkt...

Arbetsförmedlingen ersätter lotsarna med egen personal

Arbetsförmedlingen kommer nu att anställa egen personal på arbetsförmedlingskontoren. Dessa, som ers...

Explosion i psykisk ohälsa

Kvinnor är mer sjuka än män, och skillnaden ökar snabbt. Kvinnor betalar ett högt pris när deras str...

Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och ...

Socialförsäkringsutredningen kritiseras

Socialförsäkringsutredningen har kallats den största utredningen i Sverige i modern tid. Men med tan...

Vinnova breddar sitt arbete med innovation

Det är lite som att rita kartan samtidigt som man kör bilen. Det säger Anna Edwall, programansvarig ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar