Origo

Många med psykisk ohälsa har avundsvärda förmågor

IT-jätten anställer autister för kodning. Bipolära har visat sig vara utmärkta chefer. Förmågan att ...

Inte rimligt att alla ska rapportera

Senare i maj kommer Arbetsförmedlingen med ett förslag om att undanta vissa grupper från att aktivit...

Sex myter om sjukfrånvaron

Bra förslag som skulle kunna minska sjukfrånvaron, skyms i diskussionen av en rad myter och missuppf...

Många unga med aktivitetsersättning saknar aktivitet

Många i gruppen unga med funktionsnedsättning som får aktivitetsersättning deltar inte i insatser so...

Etableringsreform gav inte fler jobb

Allra lägst sysselsättningsgrad har de kvinnliga flyktingarna. Adam Ihse / TT Den reform som genomfö...

Vi har eget ansvar för vår psykiska hälsa

På DN Debatt skriver åtta forskare om att chefer måste ta ansvar för den ökande psykiska ohälsan (16...

Chefer måste ta ansvar för ökande psykiska ohälsan

Sjukfallen i psykisk ohälsa ökar kraftigt, och frånvaron på grund av psykiatriska diagnoser utgör nu...

Arbetsmarknadspolitiska satsningar och reformer på Socialdepartementets områden i vårbudgeten

Idag presenteras vårbudgeten för 2015. Höjt bostadstillägg till pensionärer, ökat stöd till landets ...

Fas 3 kvar i fyra år till

Fas 3 ska bort med start i höst – men tempot sänks från långsamt till jättesegt. Först någon gång 20...

Många söker psykiatrisk hjälp hos kyrkan

När inte vården klarar av att hjälpa alla dem som behöver psykiatrisk vård, blir kyrkan en viktig mö...

SVT erfar: A-kassan höjs från september

Regeringen och Vänsterpartiet är nu överens om att a-kassan ska höjas i höst. Den 7 september höjs t...

Arbetet som gör oss sjuka

Ökningen av stressdiagnoser har ett direkt samband med allt mer anorektiska arbetsplatser där beslut...

Lost Password

Register

Skip to toolbar