Organisationer och verksamheter

Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och a...

Aldrigensam

Aldrigensam är ett informationsprojekt som sprider kunskap och bryter tystnaden kring det tabubelagd...

Innovation Unit Scandinavia

Vi stödjer ledare i offentlig sektor att skapa radikalt annorlunda lösningar på viktiga samhällsutma...

Leksell Social Ventures

Det privata, ideella och offentliga måste samverka för att vi effektivt ska kunna bekämpa dagens sam...

Information för barn om ADHD, Asperger och Tourette.

Attention har tagit fram informationsbroschyrer om ADHD, Asperger och Tourette som riktar sig till b...

Hjärna. Hjärta. Cash.

Denna organisation tror på en oslagbar kombination av Hjärna – innovativa idéer, Hjärta –...

Svenska ESF-rådet

Svenska ESF-rådet är en statlig myndighet med uppgift att förvalta Europeiska socialfonden och Europ...

Allmänna arvsfonden

Allmänna arvsfonden finansierar nyskapande och utvecklande projekt för barn, ungdomar och personer m...

Idéer för livet

Idéer för Livet stödjer projekt som gör att barn och ungdomar på ett lekfullt sätt upptäcker sina eg...

Ashoka

Ashoka är världens första och största organisation för sociala entreprenörer. Organisationen identif...

Reach for change

Reach for change söker, väljer ut och stödjer Change Leaders – personer med banbrytande idéer som gö...

Polstjärna

Polstjärna ger dig som givare en unik möjlighet att stödja viktiga lokala aktiviteter för barn och u...

Lost Password

Register

Skip to toolbar