Organisationer och verksamheter

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri är inrättat vid Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyre...

Enheten för krisberedskap

Socialstyrelsen arbetar med krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socia...

Socialpsykiatriskt forum

Behovet av ny kunskap och sammanhang att dela erfarenheter är stort för dem som arbeter inom verksam...

Ungdom mot rasism

Riksorganisationen Ungdom Mot Rasism består av ungdomar mellan 13 och 25 år som på olika sätt arbeta...

5i12-rörelsen

5i12 är en ideell och fri opinionsrörelse, som sedan slutet av åttiotalet har arbetat mot främlingsf...

Children’s International Summer Villages – CISV

Children’s International Summer Villages – CISV är en ideell, internationell, politiskt ...

Röda Korsets Ungdomsförbund

Röda Korsets Ungdomsförbund arbetar för ett samhälle med större tolerans. De vill motverka fördomar,...

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering

DO kan hjälpa den som har blivit utsatt för etnisk eller religiös diskriminering att ta till vara si...

Paraplyprojektet

Paraplyprojektet har som syfte att öka intresset och kunskapen om mångfald på arbetsplatsen samt ska...

Nätverket mot Rasism

Nätverket mot Rasism består för närvarande av 90 organisationer med syfte att förebygga och motverka...

Partnerskap för multietnisk integration

PfMIs mål är att befrämja konstruktiva insatser för lokal multietnisk integration. Avsikten med proj...

Föreningen familjecentraler

Föreningen familjecentraler är en ideell förening som skall fungera som sammanhållande enhet för fam...

Lost Password

Register

Skip to toolbar