Misshandel i familjen

Vården sviker de misshandlade barnen

Bristfällig kunskap hos vårdpersonal i kombination med otydliga rutiner kan innebära att ett våldsut...

Barn som bevittnat våld

I propositionen föreslår regeringen att det ska slås fast i socialtjänstlagen att barn som bevittnar...

Kvinnofridsportalen – med fakta om våld mot kvinnor

Kvinnofridsportalen är ett faktacentrum på Internet med information om våld mot kvinnor. Portalen vä...

  • 1
  • 4
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar