Misshandel i familjen

Vart sjunde barn har blivit slaget

Anställda inom socialtjänsten slog i somras larm om sin akuta arbetssituation. På en blogg med rubri...

Standardiserad metod i arbetet mot våld i nära relationer ger bättre beslutsunderlag

Nu publicerar Socialstyrelsen FREDA – bedömningsmetoder i arbetet mot våld i nära relationer. ...

Frihet från våld måste bli ett nationellt folkhälsomål

Ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige är våld i nära relationer. I dag får justitieminister B...

Knapp tiondel av våldsbrott mot små barn klaras upp

Knappt en av tio anmälningar om våld mot barn under sex år klaras upp och det är stora skillnader me...

Ministern vill göra om kritiserade barnlagen

Trots att lex Bobby fick svidande kritik redan för två år sedan har ingenting hänt. Barn- och äldrem...

Stärkt skydd för våldsutsatta barn

Nu skärps kommunernas ansvar att ingripa när ett barn misstänks ha blivit utsatt för våld eller bevi...

Fel att fokusera på föräldrarna i hedersvåldsfrågan

Vi hjälper ofta ungdomar som är utsatta för hedersvåld och vi anser att socialtjänsten är okunnig i ...

Modell för BRA-samtal

Allmänna Barnhuset har utformat BRA-modellen för barn mellan 7 och 18 år i samarbete med forskare, p...

Att stärka och förbättra arbetet för barn som far illa och vuxna som utsätts för våld av närstående

Socialstyrelsen har publicerat ett informationsmaterial om förbättringsområden för att undvika att b...

Våld mot barn upptäcks inte

Samhället måste ha ett helhetsperspektiv och agera långsiktigt mot att barn utsätts för våld. Flera ...

Barn hindras från att vittna om våld

Föräldrar som misstänks för brott mot ­anhöriga kan stoppa sina barn från att vittna mot dem. Den ju...

Få barn får ersättning vid våld i hemmet

Ersättningen från Brottsoffermyndigheten till barn som bevittnat våld i hemmet ökade kraftigt i fjol...

Lost Password

Register

Skip to toolbar