Misshandel i familjen

“Förövaren är nästan alltid barnets pappa eller mammans pojkvän”

“Ett av tio barn ser, hör och upplever pappas eller styvpappas våld mot mamma. Konsekvenserna ...

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärden ökar...

Statsbidrag till kvinno- och tjejjourer

Senast den 3 december 2015 ska ansökan om 2016 och 2017 års statsbidrag ha kommit in.

Skydda och stötta barn som upplevt våld!

“Det bor fler barn än kvinnor på kvinnojourernas skyddade boenden. Cirka vart tionde barn i Sv...

Att upptäcka och ställa frågor om våld i nära relationer

Personal inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten måste ha kunskaper om och förmåga att se teck...

Barn som bevittnar våld i nära relationer

Med barn som bevittnar våld menas i första hand att barnet sett eller hört våld, men barn som förstå...

Nu publiceras den nya handboken Våld

Nu publiceras den reviderade handboken Våld, som ska vara ett stöd i socialtjänstens och hälso- och ...

Fler anmäler småbarnsmisshandel

Förra året anmäldes drygt 3 750 fall av misshandel av barn i åldern 0-6 år till polisen, enligt prel...

Nytt webbstöd för kommuners arbete mot våld i nära relationer

Nu lanseras ett nytt webbanpassat kompetens- och metodstöd för kommuners arbete mot mäns våld mot kv...

Våld i hemmet – barns strategier

Den här boken handlar om barn som upplever våld i hemmet. Den baserar sig på 25 intervjuer med barn ...

Det kostar en fråga att rädda ett liv

Barn till föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka träffar varje dag vuxna som blundar för d...

Jag vill veta

Informationssida för barn och tonåringar från Brottsffermyndigheten. På den här sidan finns informat...

  • 1
  • 2
  • 5

Lost Password

Register

Skip to toolbar