Missbruk i familjen

Barn till beroende får egen BVC

Barn till föräldrar som har problem med alkohol eller droger får en egen ambulerande barnavårdscentr...

Nationella utvecklingsarbeten inom missbruk

Det nationella utvecklingsarbetet sker utifrån regeringens ANDT-strategi inom ramen för uppdrag till...

Kampanjvecka: Politik spelar roll!

Många barn växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Många av barnen kommer att klara...

Straffbart vara full inför sina barn?

Inför en lag om vårdnadsfylleri, motsvarande rattfyllerilagstiftningen, så att vårdnadshavare håller...

Få barn till missbrukare i stödgrupp

Antalet barn som får tillgång till stödgrupper är fortfarande lågt. Av de ca 200 000 barn som växer ...

Missbrukande föräldrar kan ge depression hos vuxna

Barn till föräldrar som missbrukar får oftare depression som vuxna. Det visar en ny studie från Toro...

Många ungdomar tycker att vuxna dricker mer än vad de borde göra

Enligt en undersökning som IQ genomfört instämmer hälften av alla tonåringar mellan 14-16 år i påstå...

Vägledning: Barn som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarli...

Insatser för barn i riskmiljöer

Statens folkhälsoinstitut ska inom ramen för ett regeringsuppdrag – i samverkan med Socialstyr...

Föräldraskap och missbruk – att ta upp frågor om föräldraskap i missbruks- och beroendevården

Personal som möter föräldrar med missbruk måste uppmärksamma barnen, så att de kan få information, r...

Ny skrift om föräldraskap till missbruks- och beroendevården

Personal som möter föräldrar med missbruk måste uppmärksamma barnen, så att de kan få information, r...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar