Missbruk i familjen

Grubbel

Grubbel är en metod som syftar till att ge deltagarna information och tips som kanske kan göra en st...

Ersta Vändpunkten – stödjer personal i förskolan i frågor som rör föräldrar med missbruksproblem

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever...

Stöd till utsatta barn beforskas på Högskolan Väst

Grästorps kommun och Högskolan Väst presenterade nyligen ny forskning som visar att meritvärden ökar...

Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar

8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom o...

Barn till missbrukare tvingas hjälpa sina föräldrar

8 procent av svenska barn har en förälder som fått vård på grund av missbruk eller psykisk sjukdom o...

Grav underdiagnostisering av FAS och FASD

Göteborgs universitet presenterar en ny kunskapsöversikt om psykosociala konsekvenser av och prevent...

Det kostar en fråga att rädda ett liv

Barn till föräldrar som missbrukar eller är psykiskt sjuka träffar varje dag vuxna som blundar för d...

Trygga Barnen

Stiftelsen Trygga Barnen är en icke vinstdrivande organisation med syfte att hjälpa barn, unga och a...

Bättre kompetens i missbruksvården

Över hälften av landets kommuner har utbildat personal i att uppmärksamma och stärka föräldrarollen ...

Missbruk påverkar hela familjen

Brief Strategic Family Therapy (BSFT) är en kort, konkret, praktisk och processinriktad behandlingsm...

Graviditet och föräldraskap motiverar till livsstilsförändringar

Landstinget i Jönköpings län har tagit fram ett handlingsprogram för länets alkoholförebyggande arbe...

Modell för BRA-samtal

Allmänna Barnhuset har utformat BRA-modellen för barn mellan 7 och 18 år i samarbete med forskare, p...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar