Metoder och arbetssätt

Sök i metodguiden för socialt arbete

Här söker du i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete genom fritext eller kategorier.

Minska utmanande beteende i LSS-verksamhet

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet är ett kunskapsstöd med rekommendatione...

Fler självmord bland unga bör utredas

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stödmaterial om hur kommuner kan ut...

Mot mindre tvång och begränsningar – Att vända intresset bort från dörrarna

Miljön är viktig för vår möjlighet att känna igen oss och vara trygga. Detta gäller i synnerhet för ...

Förslag på åtgärder för att förebygga att ensamkommande barn försvinner

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insat...

Nya riktlinjer för att behandla alkoholproblem

Det finns idag flera effektiva metoder för att förebygga och tidigt bromsa alkoholproblem med hjälp ...

Att förebygga tvångs- och begränsningsåtgärder genom det systematiska kvalitetsarbetet

Publikationen beskriver hur ett systematiskt kvalitetsarbete kan förebygga och minimera tvångs- och ...

Bli först med den nya e-tjänsten FamiljehemSverige.se

På grund av den ökade belastningen av ensamkommande flyktingbarn har Sveriges Kommuner och Landsting...

Strategier för hjälp av avhoppargrupper

Hur kan man hjälpa människor som tidigare levt i sektliknande förhållanden? Hur ska samhället och my...

Familjebehandling i skolsamverkan – Med varandra mot problem

Rapporten beskriver och utvärderar en behandlingsmetod inom socialtjänsten som inkluderar både famil...

ÄBIC – ett nytt arbetssätt på väg in i Järfälla

På tre år ska Järfälla kommun införa ÄBIC, äldres behov i centrum. Det är ett arbetssätt och metod s...

Att leva med smärta

Idag lever många människor med smärta. Det är både äldre och yngre som är drabbade. Rikard Wicksell ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar