Metoder och arbetssätt

Socialtjänst och terminologi

Socialtjänsten saknar till stor del en gemensam terminologi. I Socialstyrelsens projekt för en natio...

Änglar och gula kort vapen i kampen mot mobbning

Ett nytt stödmaterial från myndigheten för skolutveckling om metoder och strategier som används för ...

Att tänka på…

Rutiner för handläggning av ärenden som rör barnmisshandel och sexuella övergrepp i Östergötlands lä...

Metoder för missbrukarvården – ASI-intervjun i praktisk tillämpning

Denna rapport handlar om hur ASI-intervjun används och fungerar i missbrukarvårdens arbete samt om h...

Mötesplats Stadsmissionen – nyskapande arbete med utsatta barn och ungdomar

Till Stadsmissionens Mötesplats kommer ungdomar som inte kan prata med sina föräldrar. Unga människo...

Behandlingsmodell för unga sexualförövare presenteras i ny rapport

Nätverksarbete som involverar familj och anhöriga, gruppsamtal och individuell terapi, äventyrsbehan...

Lost Password

Register

Skip to toolbar