LVU

Litteratur: Högsta förvaltningsdomstolen och tvångsvården

Boken bygger på en granskning av samtliga HFD:s domar angående LVU och LVM sedan 1982 och av alla do...

Barnets mening i LVU-processen

Om hur barnets intresse förs fram av olika aktörer och om barnet får föra fram sin egen mening. Arti...

Unga med autism kan vara i behov av stöd enligt LVU

Enligt LVU, lagen om vård av unga, kan unga som har autism och sociala problem behöva bli omhänderta...

Lost Password

Register

Skip to toolbar