LVU

Visar på betydande okunskap” – skarp JO-kritik mot nämnd som åsidosatt grundläggande LVU-regler

JO riktar allvarlig kritik mot en myndighetsnämnd som flera gånger förlängt ett beslut om att begrän...

Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmel...

Tveksam metod för handräckning till socialtjänsten sprids inom polisen

Skånepolisens arbetsmetod för hur man ska bistå vård och socialtjänst med så kallad handräckning får...

Vanligt med våld i tvångsvården

Våld och hot mot personal är vanligt förekommande inom den statliga tvångsvården. Det visar nya siff...

Dömd till tvångsvård för datorspelande

En tonårspojke i Östergötland ska omedelbart tas om hand enligt Lagen om vård av unga (LVU) eftersom...

Ivo ska ge barnen röst

Barn- och ungdomsminister Maria Larsson (KD) ger Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, uppdraget at...

Tvångsvård behöver samlad översyn

Att bli vårdad med tvång kan upplevas som ett av de allvarligaste övergrepp en människa kan utsättas...

Nytt meddelandeblad om tvångs- och skyddsåtgärder inom vård och omsorg

Meddelandebladet ersätter det tidigare meddelandebladet om upphävda föreskrifter om tvångs- och skyd...

Mer forskning om tvångsvård

Statens institutionsstyrelse har beviljat sammanlagt 4 200 000 kronor för genomförande av sex forskn...

Tilläggsdirektiv till Utredningen om tvångsvård för barn och unga

Regeringen beslutade den 12 juli 2012 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över lagen (1990:...

Elever i samhällsvård har rätt till en bra utbildning och införande av fjärr- och distansundervisning

Hemkommunens ansvar för att elever i samhällsvård får en god utbildning förstärks och en uppdelning ...

Tydligare ansvar för barn och unga i familjehem och HVB

Socialstyrelsen har tagit fram föreskrifter och allmänna råd som ska bidra till att barn och unga i ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar