LVU

Skenande kostnader för kraftigt ökad slutenvård

Antalet tvångsvårdade ensamkommande är nu så stort att Statens institutionsstyrelse måste bygga näst...

Psykolog: Machokulturen är på väg bort från hemmen

Insikten om att det inte räcker med att ”peka med hela handen” har ökat på de statliga behandlingsin...

”Det krävs mer än muskler för god vård av tvångsintagna unga”

Män som jobbar med tvångsvård av unga kan tycka att det räcker med att vara stor och stark. Kvinnor ...

Egenmaktsperspektivet saknas i lagförslaget rörande tvångsvård av unga och barn

“Mycket av det som läggs fram i utredningen kring tvångsvård av unga och barn är bra och stöds...

“Ny LVU-lag missar målet – myndigheter ska fortsätta agera utredare, åklagare och vårdgivare”

“Den nya LVU-lagen saknar införandet av ett juridiskt, kunnigt organ, likande en åklagare, som...

Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag till ny LVU till remissinstanser

Regeringen har remitterat SOU 2015:71 Slutbetänkandet Barns och ungas rätt vid tvångsvård. Förslag t...

Kraftig ökning av antalet LVU-mål

Antalet avgjorda mål om tvångsomhändertagande av barn enligt lagen med särskilda bestämmelser om vår...

Översyn av tvångsvårdslagstiftningen för barn och unga

I dag har barn-, äldre- och jämställdhetsminister Åsa Regnér mottagit betänkandet Barns och ungas rä...

Omhändertogs av oro för jihadism

En 15-åring har tvångsomhändertagits i danska Århus därför att man befarar att fadern vill radikalis...

Utbildning för elever i samhällsvård och på sjukhus

Regeringen har idag beslutat att överlämna propositioner om utbildning för elever i samhällsvård och...

Dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av...

16-åring misskötte sin medicinering – tvångsomhändertas

I likhet med förvaltningsrätten slår kammarrätten fast att en 16-årig pojke i Söderköping ska bereda...

Lost Password

Register

Skip to toolbar