lagar

Sverige dåligt på att fånga upp utsatta barn

Sverige ligger dåligt till när det gäller att fånga upp de barn som har det allra svårast i samhälle...

Skolbarnen går sakta men säkert sönder

“De flesta av de barn som gått sönder i den svenska skolan får ingen hjälp. För det finns inge...

Ge utsatta barn rätt att gå i skolan

“Politikerna behöver säkerställa likabehandling av barns rätt till skola. Att ge de unga fast ...

Här är vinnarna av Stora Priset 2016

En har arbetat med frågor om barns utsatthet sedan 80-talet. Den andra har på kort tid kommit att sp...

Bortgifta flickor utsatt grupp som växer

Sexuella övergrepp, könsstympning och hot om dödligt våld är verklighet för ett stort antal barn i S...

Skyddsnätet för barn och unga behöver stärkas

Socialtjänsten måste utvecklas på flera områden för att bättre kunna hantera anmälningar om barn och...

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2015

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft...

Nya patientavgifter 2015

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade ...

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015

Regeringen har inför årsskiftet sammanfattat nya lagar och regler. Nytt är bl a att bristande tillgä...

Förändrade avgifter vid placering från 1 januari 2015

SiS har fattat beslut om vårdavgifter som börjar gälla den 1 januari 2015. Vissa avgifter har höjts,...

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna ...

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om de nya belopp som gäller för år 2015 i vissa statligt reglerade vårdr...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar