Kunskapsbaserad socialtjänst

JK granskar socialkontor i Strängnäs

Justitiekanslern (JK) har inlett en förundersökning mot socialkontoret i Strängnäs, som misstänks fö...

Stöd till personer som vårdar och stödjer en närstående

Vägledningen kan inspirera kommuner att utveckla sitt stöd till anhöriga som vårdar en närstående. A...

Metoder för brukarinflytande och brukarmedverkan inom socialtjänst och psykiatri

Rapporten innehåller kartläggning och beskrivning av olika metoder för brukarmedverkan och brukarinf...

Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – delrapport

Statskontoret har fått i uppdrag av regeringen att följa upp överenskommelsen mellan regeringen och ...

Att leda evidensbaserad praktik – en guide för dig som är chef inom socialt arbete

Hur gör man när man vill införa evidensbaserat arbete? Svaret finns i den här boken, som vänder sig ...

Ny överenskommelse för god kvalitet i socialtjänsten

Regeringen och Sveriges Kommuner och Landsting undertecknar idag en överenskommelse om att arbeta ge...

Evidensbaserad praktik i socialt arbete

Boken Evidensbaserad praktik i Socialt arbete som ingår i IMS skriftserie och ges ut av Gothia. Boke...

Ett annat perspektiv på kunskapsbaserat arbete

För ett effektivt socialt arbete behöver man börja där klienten är. Man behöver bärande relationer, ...

Så skulle socialtjänstens insatser kunna mätas

I dag finns inte några mått med vars hjälp man kan mäta effekter av socialtjänstens insatser, men så...

Insatser och resultat i socialt arbete

Insatser och resultat i socialt arbete visar hur socialarbetare – genom att samarbeta med fors...

Utredning om kunskapsutvecklingen inom socialtjänsten

Regeringen har fattat beslut om att ge en utredning i uppdrag att analysera och lämna förslag på hur...

Om evidens i socialt arbete

Rapporten är resultatet av en utredning där begreppet evidensbaserat socialt arbete diskuteras. Ett ...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar