Krisomhändertagande

Till Dig som varit med om en olyckshändelse

Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en svår olyckshändels...

Till Dig som varit med om en våldshändelse

Många människor vet inte så mycket om hur man kan reagera när man varit med om en svår våldshändelse...

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri

Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri är inrättat vid Uppsala universitet på uppdrag av Socialstyre...

Enheten för krisberedskap

Socialstyrelsen arbetar med krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socia...

Krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socialtjänst

Socialstyrelsen arbetar med krisberedskap inom hälso- och sjukvård, smittskydd, hälsoskydd och socia...

Sorgebearbetning i skolan – hur man som lärare i skolan kan bemöta barn i sorg.

Syftet med denna c-uppsats är att få en ökad förståelse för hur man som lärare i skolan kan bemöta b...

Socialstyrelsens riktlinjer för omhändertagande vid katastrofer

Utdrag ur Socialstyrelsens kommande Riktlinjer för psykosocialt omhändertagande efter stora olyckor ...

Lost Password

Register

Skip to toolbar