Krisomhändertagande

I livets slutskede: dödsångest

Bok av Owe Wikström utgiven av Socialstyrelsen om döden och tankar som väcks i dödens närhet.

Sveriges kris- och katastrofpsykologiska förening

Föreningen är en sammanslutning för alla med intresse och engagemang för psykologiska, sociala och e...

Socialstyrelsen om kris och katastrofarbete

Socialstyrelsens samlade information om kris- och katastrofarbete. Här finns information om det konk...

Krisberedskap i kommunernas socialtjänst 2004

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag tillsammans med representanter från två länsstyrelser und...

Att samordna stöd. Om det långsiktiga arbetet i Göteborg efter branden 1998

Denna skrift handlar om samordningen av Göteborgs Stads långsiktiga stödarbete efter branden vid Bac...

Hur lagar man ett hjärta? Berättelser om BUP-personalens arbete

Diskoteksbranden 1998 ställde barn och ungdomspsykiatrin, BUP, inför en gigantisk utmaning. Den blev...

Att möta det man möter – Erfarenheter från Stödcentrum efter brandkatastrofen i Göteborg

I ”Att möta det man möter” skriver personal vid Stödcentrum om sina yrkeserfarenheter efter brandkat...

Senter for Krisepsykologi

Norsk sida som innehåller information om Senter for Krisepsykologi samt material riktat till den som...

Barns sorg – några råd till familj och vänner

Bok från Rädda Barnen. Att barns sorg är intensiv, djup och långvarig kan upprepas många gånger om. ...

Beredskapsplan för skolan

Det här är en handbok från Rädda Barnen med konkreta råd och hänvisningar om hur man kan upprätta en...

Krisberedskapsmyndigheten

BM är en myndighet med uppgift att samordna arbetet med att utveckla krisberedskapen i det svenska s...

Vägar genom sorg

Denna skrift vänder sig i första hand till dig som just förlorat en nära anhörig genom dödsfall. Den...

Lost Password

Register

Skip to toolbar