Krisomhändertagande

Frukostseminarium ”Flickor på flykt vad händer sen?”

Cirka en fjärdedel av alla ensamkommande barn som kommit till Sverige under 2017 är flickor. De fles...

Enskilda klarar bara ett dygn utan hjälp från myndigheterna vid kris

Beredskapsansvariga iinom myndigheterna har låga förväntningar på hur allmänheten skulle klara att h...

Stora brister i krisstödet till traumatiserade

Det behövs en reform som förbättrar samhällets krisstöd och förutsättningarna för de medborgare som ...

Samtal från människor i kris ökar

Antalet människor i kris som ringde olika jourtelefoner ökade kraftigt under 2014. Exempelvis tjänst...

Färre jobbar med fler stödinsatser inom kvinno- och tjejjourer.

Allt fler söker stöd hos landets kvinno- och tjejjourer. Samtidigt minskar antalet anställda. Däremo...

Socialstyrelsens risk- och sårbarhetsanalys 2013

I denna rapport redovisar Socialstyrelsen 2013 års risk- och sårbarhetsanalys samt förmågebedömning ...

Krisbemötande för tonåringar som blivit utsatta för våldtäkt

Boken är en konkret vägledning om ett tvärprofessionellt bemötande i samband med att en tonåring kom...

DEF – Det existentiella förbandet. Existentiellt omhändertagande efter katastrof.

I Det existentiella förbandet presenteras en modell för långsiktig omsorg vid katastrofer. Betoninge...

Beredd på det ofattbara

En bok om krisberedskap och krishantering i skolor. Utgiven av Skolverket efter uppföljningen av bra...

Stöd för krisberedskap inom socialtjänsten

När det gäller samhällets krisberedskap är vissa verksamheter viktigare än andra – dessa benämns sam...

Krisinformation.se – din ingång till myndigheternas krisinformation

Krisinformation.se är en webbportal för krisinformation. Den riktar sig allmänheten med information ...

Rätt i kris – Rätt juridiskt och etiskt vid mötet med medier i kriser och olyckor

En handledning om vilka rättigheter, skyldigheter och praxis som gäller informationsarbetet vid olyc...

Lost Password

Register

Skip to toolbar