Kontaktperson

Med fritiden som insats : en undersökning av tolv kontaktpersoner i Lund

I denna uppsats försöker man ta reda på vilka det är som ägnar sin fritid åt att som kontaktperson h...

Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare

Riksförbundet Frivillga Samhällsarbetare representerar bl a kontaktpersoner, kontaktfamiljer, häktes...

SKLs rekommendationer gällande arvodes- och omkostnadsersättningar 2013

Sveriges Kommuner och Landsting ger årligen ut rekommendationer gällande arvodes- och omkostnadsersä...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar