Kontaktperson

Få tvångsvårdade har stödperson

Bara en liten andel av de 13 000 som tvångsvårdas inom psykiatrin har en stödperson. Trots att de ha...

Rättssäkerhetsprojektet – metodboken

Modellkommunernas erfarenheter har resulterat i en metodbok och RFS förhoppning är att fler kommuner...

Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har drivit projektet “Förbättrad rättssäkerhet i lag...

Kontaktfamilj.se

Genom att dela med oss av våra erfarenheter kan vi som kontaktfamiljer växa med vårt uppdrag. Kontak...

Riksdagsinterpellation om villkoren för frivilliga samhällsarbetare

Interpellation om villkoren för frivilligarbetande kontaktpersoner, stödpersoner mm. När avdragsgrän...

Filosof, Stödjare, Utmanare, Pedagog, Utvecklare… Sju ungdomar om kontaktperson

Bo Wande har i denna D-uppsats gjort retrospektiva intervjuer med sju ungdomar över 18 år från Bohus...

Barnets bästa – vid insatsen kontaktperson vid umgängestvist

Syftet med denna uppsats är att i teori och i praktik undersöka vad barnets bästa innebar vid insats...

Socialsekreterares syn på insatsen kontaktperson: en kvalitativ studie

Denna C-uppsats beskriver socialsekreterares syn på insatsen kontaktperson. Insatsen är vanlig och d...

Kontaktforum.org

Kontaktforum är en ideell förening som vänder sig till kontaktpersoner, kontaktfamiljer och stödfami...

Forskning om insatsen kontaktperson

I SocialVetenskaps bibliotek kan du hitta forskningsrapporter som handlar om insatsen kontaktperson....

Att arbeta som kontaktsekreterare

Denna rapport har kommit till på initiativ av kontaktsekreterare i Stockholm Stad och är en del i et...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar