Juridiskt material

Ny gemensam författningssamling

Från och med 1 juli 2015 ger sju myndigheter inom området hälso- och sjukvård, socialtjänst, läkemed...

Lättare för barn att få uppehållstillstånd

Utlänningslagen ändras för att göra det möjligt för fler barn att få stanna i Sverige. I fortsättnin...

Nationella självskadeprojektet

De arbetar med att samla all den erfarenhet och praxis som finns på lokal nivå, till exempel när det...

1. Socialdepartementets kommittéer

På socialdepartementets hemsida kan Du läsa om de kommittéer som regeringen tillsatt för att utreda ...

Lagrummet

Lagrummet är den gemensamma ingångssidan för det offentliga rättsinformationssystemet. Här finns lag...

5. Författningar i fulltext

Gällande lagar och förordningar (Svensk författningssamling) i fulltext. Vid ändring av en författni...

Debatt & beslut/Rixlex

Riksdagens kammare beslutar på förslag från regeringen eller från riksdagens ledamöter. Innan kammar...

Fritzes offentliga publikationer

Ger ut offentliga publikationer och samlar dem i en sökbar databas. Publikationerna placeras in i le...

7. Justitieombudsmannens hemsida

På justitieombudsmannens hemsida finns länkar till ämbetsberättelserna, möjlighet att söka bland en ...

2. Statens offentliga utredningar (SOU)

Många frågor som regeringen ska ta ställning till kräver en grundlig genomgång. Regeringen kan då ti...

3. Propositioner

Propositionerna är regeringens förslag till riksdagen. Här finns socialdepartementets propositioner.

2. Departementsserien (Ds)

Ett förslag till ny lagstiftning kan utarbetas inom socialdepartementet och presenteras då i departe...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar