Internationellt

Rätten till socialt bistånd för medborgare inom EU/EES-området

Rapporten, som främst vänder sig till dem som arbetar inom socialtjänsten, ska ge vägledning om hur ...

Vidensportal om udsatte børn og unge

1. september lancerer Servicestyrelsen en ny vidensportal til dig, der arbejder med udsatte børn og ...

The Ethics of Social Work – Principles and Standards

International federation of social workers, IFSW har på sin hemsida etikdokument, code of ethics och...

Lost Password

Register

Skip to toolbar