Institutionsplacering

Riskanalys viktigare än bemanningskrav på hvb

“Trots den ansträngda situation vi befinner oss i får det inte slarvas med riskanalysen på hvb...

Nya stödboenden avlastar inte kommunerna

“Vid årsskiftet infördes en ny och enklare form av stödboende för ensamkommande ungdomar, vilk...

Större fokus på kvalitet och säkerhet i nya HVB-regler

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Det är några av de viktigaste f...

Nyanlända 17-åringar inte yngre än svenska

“Låt nyanlända 16- och 17-åringar bo två eller tre tillsammans i lägenheter med eget ansvar. P...

Ygeman vill låsa in fler gatubarn

Regeringen vill skapa fler platser på statens ungdomshem för att kunna låsa in marockanska gatubarn....

Tvångsvården får fler platser

Det råder stor efterfrågan på låsta platser inom ungdomsvården och missbruksvården. Under 2016 utöka...

Köer inom institutionsvården

Efterfrågan är fortsatt extremt hög på låsta platser inom SiS institutionsvård. Detta trots att SiS ...

Ensamkommande känner sig mer otrygga än barn i övriga HVB

IVO har i sin tillsyn av HVB- och SiS-hem i Halland och Västra Götaland uppmärksammat skillnader i b...

Familjen viktig för unga på institution

Om institutionsvård för ungdomar ska kunna motiveras måste familjerna involveras och eftervården utv...

Isoleringar på ungdomshem ökar

Avskiljningsrummet som det heter, ser ofta ut som en mindre cell utan fönster med bara en madrass på...

Viktigt att bedöma behoven om barn på HVB ska dela rum

För att barn på hem för vård eller boende (HVB) ska få en trygg och säker vård bör möjligheten till ...

Individuell bedömning och samtycke krävs för att få använda larm på HVB

Frågan om hur larm får användas på HVB har prövats i förvaltningsrätten. Domen visar att larm på ens...

  • 1
  • 2
  • 4

Lost Password

Register

Skip to toolbar