Informationsmaterial

Ny regel om bemanning i socialtjänstförordningen – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om en ny bestämmelse i socialtjänstförordningen om bemanning på särskild...

Nytt material för barn som känner till övergrepp

När barn och unga utsätts för sexuella övergrepp är det vanligt att de anförtror sig åt kompisar. Bä...

Tips när du ska ha möte med en person som har adhd

Detta är ett informationsblad med tips om hur socialtjänstens personal kan bidra till att underlätta...

Att möta personer med adhd – Ett inspirations- och diskussionsmaterial med utgångspunkt i fyra filmer om bemötande i socialtjänsten

Detta är ett stöd för diskussion och reflektion att användas tillsammans med filmerna på kunskapsgui...

Koll på soc

Webbplatsen Koll på soc är framtagen av Socialstyrelsen och Barnombudsmannen i samråd med barn och u...

Förändringar vid rapportering av ekonomiskt bistånd 2017

Från och med januari 2017 börjar nya föreskrifter för inrapportering av uppgifter om ekonomiskt bist...

Våld mot äldre

God kunskap om våld mot äldre ger förutsättningar att arbeta mer effektivt med att förebygga och upp...

Fortsatt uppdrag om självmordsprevention

Folkhälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att fortsätta att samordna det suicidförebyggande ...

Nya riktlinjer för nyanlända elevers utbildning

Nyanlända elevers kunskaper ska bedömas inom två månader. Dessutom har nyanlända möjlighet att få en...

Psykiska problem ökar bland unga flickor i västvärlden

Psykiska problem är vanliga under uppväxtåren och problemen har ökat i höginkomstländer i västvärlde...

Ny placeringsform, stödboende för barn och unga 16-20 år – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om en ny placeringsform, stödboende för barn och unga i åldern 16-20 år....

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2016 – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om de nya belopp som gäller för år 2016 i vissa statligt reglerade vårdr...

Lost Password

Register

Skip to toolbar