Hjälpmedel

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika ...

Sök i metodguiden för socialt arbete

Här söker du i Socialstyrelsens metodguide för socialt arbete genom fritext eller kategorier.

Fler självmord bland unga bör utredas

Folkhälsomyndigheten och Socialstyrelsen har tagit fram ett nytt stödmaterial om hur kommuner kan ut...

Svarsfunktion för socialtjänstens flyktingfrågor

Arbetar du i socialtjänsten och kommer i kontakt med frågor som har koppling till flyktingsituatione...

Vägledning om inomhusmiljön i asylboenden

Folkhälsomyndigheten har tagit fram en webbaserad vägledning om inomhusmiljön i Migrationsverkets as...

Appar för socialt arbete

En anslagstavla på Pinterest samlar appar med anknytning till och möjlig relevans för socialt arbete...

Bedöma barns mognad för delaktighet – Kunskapsstöd för socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt tandvården

Kunskapsstödet är tänkt att vara ett stöd inför situationer där personal behöver göra en bedömning a...

Skicka in idéer och verktyg om hälsa hos nyanlända!

Det pågår ett intensivt arbete med att samla in och sprida kunskap om redan tillgängliga goda exempe...

Att förebygga och minska utmanande beteende i LSS-verksamhet – Ett kunskapsstöd med rekommendationer för chefer, verksamhetsansvariga och personal

Kunskapsstödet ger rekommendationer om arbets- och förhållningssätt som kan förebygga och minska utm...

Ny guide för personer som lever med funktionsnedsättning

Försäkringskassan gör det enklare för dem som lever med funktionsnedsättning. Nu lanseras en guide p...

Misstänker du människohandel? Ring oss!

Vi ger operativt metodstöd till alla kommuner, myndigheter och frivilligorganisationer i ärenden som...

Vad är minKompass?

Det är mycket vanligt att lida av någon form av stress, ångest eller depression. minKompass är en in...

Lost Password

Register

Skip to toolbar