forskning

Frukostseminarium om segregation

Sedan början av 1990-talet har segregationen ökat i många regioner i landet. Den segregation vi ser ...

Starkare rättigheter för barn i skyddat boende

Regeringen anser att barns rättigheter som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli ...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Lost Password

Register

Hoppa till verktygsfältet