forskning

Konferens nätverket ”Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid”

Nätverket ”Nationell myndighetssamverkan för kvinnofrid” inbjuder till nationell konferens för att l...

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med ut...

Det händer i kroppen om du sover för lite

och vad kan man göra för att undvika sömnproblem...

Konferens om våld mot barn

Våga se, Våga agera – en konferens om våld och övergrepp mot barn Psykiskt och fysiskt våld och sex...

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt ...

Frukostseminarium om segregation

Sedan början av 1990-talet har segregationen ökat i många regioner i landet. Den segregation vi ser ...

Starkare rättigheter för barn i skyddat boende

Regeringen anser att barns rättigheter som följer med sin mamma till ett skyddat boende behöver bli ...

Hästen kan bidra i arbetet med utsatta unga

Socialt arbete i stallet? Ja, hästen kan ha en viktig roll i arbetet med utsatta yngre då den öppnar...

Kultur och humanisering

I slutet av april talade Eva Bojner Horwitz, kulturhälsoforskare kopplad till Uppsala Universitet oc...

Lost Password

Register

Skip to toolbar