förordningar

Viktigare lagar och förordningar inför halvårsskiftet 2015

Skriften innehåller en kort sammanfattning av de viktigare lagar och förordningar som träder i kraft...

Nya patientavgifter 2015

Ett landsting har infört enhetlig avgift för läkarbesök primärvården och i den öppna specialiserade ...

Viktigare lagar och förordningar inför årsskiftet 2014/2015

Regeringen har inför årsskiftet sammanfattat nya lagar och regler. Nytt är bl a att bristande tillgä...

Förändrade avgifter vid placering från 1 januari 2015

SiS har fattat beslut om vårdavgifter som börjar gälla den 1 januari 2015. Vissa avgifter har höjts,...

Uppgifter för beräkning av avgifter inom äldre- och handikappomsorgen år 2015 – Meddelandeblad

I det här meddelandebladet redovisar Socialstyrelsen några av de belopp som används för att beräkna ...

Högkostnadsskyddsbelopp för vård, läkemedel och viss kommunal omvårdnad år 2015 – Meddelandeblad

Meddelandebladet informerar om de nya belopp som gäller för år 2015 i vissa statligt reglerade vårdr...

Nya föreskrifter om dokumentation i socialtjänsten

Idag publicerar vi nya föreskrifter och allmänna råd om dokumentation inom socialtjänsten. Bestämmel...

Lost Password

Register

Skip to toolbar