Företagande i välfärdssektorn

Förbjud förluster i välfärden

Förbud mot vinster inom välfärden är ett hot mot både valfrihet och kvalitetsutveckling. Självklart ...

Archived: Hemtjänst – omöjliga val i ett omöjligt system

Lagen om valfrihet innebär att man kan välja utförare av hemtjänst. Men hur lätt är det att välja me...