Företagande i välfärdssektorn

160 miljoner kronor har betalats till familjehem

Rekordmånga barn i Sverige är i behov av ett tryggt hem. SvD har tittat närmare på siffror som visar...

Grovt kriminell drev hem för flyktingbarn

Kriminella kan tjäna stora pengar på utsatta barn. DN kan avslöja att en flerfaldigt dömd 39-åring m...

”Giriga HVB-företag är en felaktig stereotyp”

“De privata HVB-hemmen är en förutsättning om Sverige ska klara av att på ett värdigt sätt ta ...

Tillstånd – HVB som avser ge omvårdnad, stöd och fostran

Nu finns det en särskild blankett för ansökan om tillstånd att driva HVB för ensamkommande barn som ...

Fakta visar att privat välfärd är effektivare än offentlig

Regeringen utreder nu hur företagande i välfärden kan bromsas. Men en studie visar att verksamhetens...

Låt kvalitetskrav styra välfärden

Välfärden i Sverige står inför enorma utmaningar. Vi har varken råd eller tid att fortsätta diskuter...

“Vart tog näringslivets ’sociala ansvar’ vägen?”

En mindre ensidig hållning i synen på frihandel och skydd för grundläggande mänskliga fri- och rätti...

Utredning om reglering av offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster

För att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet som de är avsedda för och ...

Udda fåglar driver privata asylboenden i Skåne

Migrationsverket har nu tillgång till sexton privata asylboenden runt om i Skåne. De drivs av företa...

Välfärdsföretagen skapar mervärde – inte problem

Jonas Sjöstedt måste ha missat den utveckling som skolan och omsorgen genomgått sedan 1980-talets mo...

”Vinstuttagen i välfärdsbolag ska vara borta i januari 2017”

Så ser V:s tidsplan ut. Efter ett maktskifte måste välfärden genast börja avkommersialiseras. Efter ...

IVO bjuder in till informationsmöten om att starta verksamhet inom socialtjänst

Med start i Umeå den 3 september börjar IVO höstens regionala dialogmöten för dig som vill starta en...

Lost Password

Register

Skip to toolbar