förebygga

Ny forskning om samtal med suicidala personer

Vardagen inom psykiatrin handlar om att möta personer som är i en sårbar situation och kämpar med ut...

Boktips – Medkänslans pris, om sekundärtraumatisering, compassion fatigue och utbrändhet hos yrkesverksamma

Det har länge varit tabu att tala om hjälpande yrken som riskyrken, samtidigt som det är nödvändigt ...

Nya regler om ansvar vid spelmissbruk

Från den 1 januari 2018 gäller nya regler som förtydligar socialtjänstens och hälso- och sjukvårdens...

Lost Password

Register

Skip to toolbar