Föräldrastöd

Rollspelet guidar när barn far illa

Organisationen Friends har gjort ett digitalt rollspel där föräldrar kan gå in och öva sig på olika ...

Mer pengar till barn genom ökad reglering av underhållet utanför underhållsstödet

I en proposition lämnar regeringen förslag tänkta att förenkla för särlevande föräldrar att i ökad u...

Familjeguiden

Här har vi samlat de verksamheter och resurser som arbetar för att stärka barn, unga och familjer i ...

Förbättrad rättssäkerhet i lagreglerade frivilliguppdrag

Riksförbundet frivilliga samhällsarbetare har drivit projektet “Förbättrad rättssäkerhet i lag...

Föräldrar spelar roll. Vägledning i lokalt och regionalt föräldrastödsarbete

Den här vägledningen vill bidra med kunskap om hur man lyckas med ett framgångsrikt föräldrastödsarb...

Fritidspeng för barn i hushåll med försörjningsstöd

Hushåll med barn i årskurs 4–9 som mottagit försörjningsstöd under en längre tid har rätt till ersät...

Hemmaplanslösningar – bättre kvalitet till lägre kostnader

Bland innehållet: Samverkan mellan socialtjänst och skola i Piteå kommun. Intextiv kontextuell behan...

Modell för BRA-samtal

Allmänna Barnhuset har utformat BRA-modellen för barn mellan 7 och 18 år i samarbete med forskare, p...

Föräldrastöd till tonårsföräldrar, föräldrar som är nya i Sverige och föräldrar till barn med funktionshinder

Det var många samverkande parter som bjöd in till konferensen i Uddevalla som hölls den 5:e december...

Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta mark

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i samarbete med SUF-Kunskapscentrum och FoU-enheten, Regionförbund...

Föräldrar i vår tid

“Barns välbefinnande och familjers villkor” är ett forskningsnätverk med FoU i Väst, ins...

Tonårsföräldras attityder spelar roll

Mer än var femte svensk förälder, 22 procent, har bjudit sin femtonåring på alkohol. Och drygt var t...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar