Föräldraförsäkring

Jämställt föräldraskap och goda uppväxtvillkor för barn – översyn av föräldraförsäkringen

En särskild utredare ska göra en översyn av reglerna för föräldraledighet och föräldraförsäkring. Sy...

”Anpassa föräldraförsäkringen till det moderna arbetslivet”

“Föräldraförsäkringen behöver moderniseras. Den behöver anpassas bättre för företagare och stu...

Föräldraförsäkringen handlar också om vårdnadsfrågor

Föräldraförsäkringens utformning konserverar könsrollerna menar flera politiska partier och föreslår...

Föräldraledigt – vad gäller och hur anmäler man

Försäkringskassan informerar om gällande regler och hur man går till väga för att vara föräldraledig...

Preliminär beräkning av din föräldrapenning

På försäkringskassans hemsida kan Du göra en preliminär beräkning av hur stor föräldrapenningen blir...

Föräldrapenning vid sjukdom hos barnet

Försäkringskassans samlade information om vilka regler som gäller för föräldrapenning vid sjukdom ho...

Graviditetspenning

Försäkringskassan informerar om graviditetspenning som den kan få som har ett fysiskt tungt arbete o...

Lost Password

Register

Skip to toolbar