Förälder med intellektuella begränsningar

”Stöd krävs till barn med utvecklingsstörd förälder”

Barn till föräldrar med intellektuell funktionsnedsättning är en förbi­sedd grupp, som riskerar att ...

Parenting Young Children, PYC – Ett föräldrautbildningsprogram för dig som möter föräldrar med intellektuella funktionsnedsättningar

På PYC.se kommer du kunna ta del av kommande utbildningar, aktuell forskning och annat som rör PYC –...

Regeringens utredare kritisk

Landets socialtjänster får kritik för bristande stöd till föräldrar som får sina barn omhändertagna....

Barnen som måste bli vuxna för fort

Drygt 4000 barn i Sverige växer upp med en mamma som har en intellektuell funktionsnedsättning. En s...

Sluta diskriminera föräldrar med utvecklingsstörning

Stoppa diskrimineringen av personer med utvecklingsstörning i deras roll som föräldrar. Det kräver R...

Hopp om förbättrat stöd för föräldrar med intellektuella funktionshinder

Föräldrar med intellektuella funktionshinder är många gånger ifrågasatta och deras barn omhändertas ...

Utbildning för de som i sin yrkesroll träffar föräldrar med kognitiva svårigheter eller deras barn.

Utbildningarna vänder sig till yrkesverksamma inom kommun och landsting som i sin yrkesroll träffar ...

Modell för BRA-samtal

Allmänna Barnhuset har utformat BRA-modellen för barn mellan 7 och 18 år i samarbete med forskare, p...

Föräldrar med kognitiva svårigheter – att bryta mark

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har i samarbete med SUF-Kunskapscentrum och FoU-enheten, Regionförbund...

Vägledning: Barn som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarli...

Föräldrautbildningsmaterial barnomvårdnad nyfödd

Checklistorna har tagits fram av Ann Nilsson, familjecoach vid IFO, Tierps kommun. De används inom F...

Föräldrautbildningsmaterial barnsäkerhet, omvårdnad i hemmet

Checklistorna har tagits fram av Ann Nilsson, familjecoach vid IFO, Tierps kommun. De används inom F...

Lost Password

Register

Skip to toolbar