Förälder i fängelse

Du Jag Vi – om att ha en förälder i fängelse

Den här boken är skriven till alla unga som har en viktig person i häkte eller fängelse, och till an...

Räknar dagar räknar år

Många barn lever med en hemlighet som de tror att de är ensamma om. I den här filmen får vi möta tre...

Modell för BRA-samtal

Allmänna Barnhuset har utformat BRA-modellen för barn mellan 7 och 18 år i samarbete med forskare, p...

Barn med föräldrar i fängelse behöver stöd från samhället

Barn som har en förälder i fängelse riskerar att i värsta fall själva hamna i kriminalitet. Men om d...

Vägledning: Barn som närstående

Barn har rätt att få information, råd och stöd om en förälder eller annan närstående har en allvarli...

”Barn med fängslade föräldrar behöver mer stöd”

Barn som har föräldrar i fängelse mår sämre än andra barn, och behöver mer stöd, enligt en internati...

Se seminarier från Almedalen

Nu kan du se Kriminalvårdens seminarier barn i brottets skugga och Nyckeln ut från Almedalsveckan på...

Min fria plats

Min fria plats är gjord av och för barn till föräldrar som sitter på anstalt. Min fria plats ska var...

Kvinnor i fängelse

På denna sida hittar du statistik över kvinnor i fängelse, information om kvinnor och barn i anstalt...

Allt fler barn i fängelse

Antalet barn som bor med sina mammor i fängelse har ökat de senaste åren. Och fler kan det bli, efte...

Nu ska spelande fångar få hjälp

Intagna som har problem med spelande kan från och med nu få hjälp från Kriminalvården. Kriminalvårde...

Har alla här en förälder i fängelse? En stödgruppsmodell för barn med frihetsberövade föräldrar

I boken beskrivs en stödgruppsmodell för barn mellan sex och arton år som har en förälder som är ell...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar