Filmklipp

Ny informationsfilm om Alex som besöker Socialtjänsten

Många barn och unga som lever i socialt utsatta miljöer upplever någon form av psykisk ohälsa varför...

Jag törs inte men gör det ändå

Tio procent av alla barn hindras i sin verksamhet av rädsla och oro. Psykologen Martin Forster berät...

Förebygg.nu – dokumentation 2015

Här presenteras dokumentation från Förebygg.nu, 11-12 november 2015. Till materialet hör Malin Bille...

Material från konferensen “Sociala investeringar”

26-27 november 2015 hölls konferensen “Sociala investeringar” om insatser för ökad jämli...

Ersta Vändpunkten – stödjer personal i förskolan i frågor som rör föräldrar med missbruksproblem

Ersta Vändpunkten är en professionell mottagning för barn, unga, föräldrar och andra vuxna som lever...

Tips till dig som möter barn som flytt till Sverige

Hur kan du bemöta barn som varit med om svåra upplevelser? Rädda Barnens psykologer Pernilla och Jan...

Symposium om ensamkommande barn

Barnskyddsrådet i Uppsala arrangerade i november ett symposium om ensamkommande barn, med syftet att...

Psykisk ohälsa vanligare bland tonåringar som ser familjens ekonomi som dålig

Självrapporterade besvär som huvudvärk, sömnsvårigheter och nedstämdhet är vanligare bland tonåringa...

Så har den svenska migrationspolitiken svängt

De senaste veckornas utveckling inom den svenska migrationspolitiken har gått snabbt. Om regeringens...

Victors bok

Victors Bok är en serie med fem filmer om att växa upp med en förälder som har en psykisk sjukdom. H...

Att leva med smärta

Idag lever många människor med smärta. Det är både äldre och yngre som är drabbade. Rikard Wicksell ...

Fyra barns berättelser om barnsexhandel

Miljontals barn utnyttjas i sexhandel runt om i världen. I boken “Tysta rop” låter förfa...

Lost Password

Register

Skip to toolbar