Filmklipp

20 barnavårdsärenden – risktecken, insatser och kostnader

Studien 20 barnavårdsärenden är unik i sitt slag. Studien omfattar 20 unga vuxna som har varit under...

Viktiga samtal om ungas psykiska hälsa nu på webben

Folkhälsomyndigheten arrangerar sedan våren 2015 en seminarieserie kring försämringen av barns och u...

“Förövaren är nästan alltid barnets pappa eller mammans pojkvän”

“Ett av tio barn ser, hör och upplever pappas eller styvpappas våld mot mamma. Konsekvenserna ...

UR Samtiden: Nyanlända elever

Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanlän...

Otrygghet i vardagen

Caroline Mellgren är sociolog och berättar om sin forskning kring otrygghet i vardagen. Vilka drabba...

Barn och ungdomar i staden

Hur påverkas vi av området vi bor i? Och hur utvecklar barn och ungdomar psykisk ohälsa? Anna-Karin ...

Fighten mot fobier

Hur kan du bli av med en fobi? Möt personer i Storbritannien som lider av starka fobier de vill bli ...

Psykoterapi via internet

Gerhard Andersson är professor i klinisk psykologi vid Linköpings universitet och Karolinska institu...

När mobbning plötsligt verkar ok

Robert Thornberg, professor i pedagogik vid Linköpings universitet, har studerat vilka konsekvenser ...

(O)likheter människor emellan – dilemman i ett föränderligt samhälle

Filmade föreläsningar om funktionshinder och åldrande från FoU i Västs och universitetets gemensamma...

Strategier för hjälp av avhoppargrupper

Hur kan man hjälpa människor som tidigare levt i sektliknande förhållanden? Hur ska samhället och my...

Yrkesgruppen som har det tuffast på jobbet

Svenskar mår allt sämre på jobbet och sjukskrivningarna relaterade till psykisk ohälsa ökar i samhäl...

  • 1
  • 2
  • 7

Lost Password

Register

Skip to toolbar