Faktorer bakom sjukfrånvaro

Fler lärare sjukskriver sig för våld

Anmälningar om hot och våld i landets klassrum ökar kraftigt. Varje skoldag sjukskriver sig en lärar...

Försäkringskassan tar itu med ökande sjuktal

Närmare samarbete med vårdgivare för att bli bättre på att bedöma psykiska diagnoser. Det är en av F...

Sjukfrånvaron varierar kraftigt

Sjukfrånvaron varierar kraftigt mellan olika arbetsgivare. Friskast är de anställda i små företag, e...

Professor skeptisk till regeringens åtgärder mot sjukfrånvaron

Regeringen kom i onsdags med beskedet att man skapar ett åtgärdsprogram mot de ökande sjukskrivninga...

Åtgärdsprogram för ökad hälsa och minskad sjukfrånvaro

Regeringen menar sig ha identifierat sju områden som behöver utvecklas och där åtgärder behöver vidt...

Regeringen vill sänka sjuktalen – trots att ingen vet varför de stiger

Ingen forskare kan med säkerhet säga varför sjukskrivningarna ökar. Ändå lanserar regeringen ett ant...

Flera orsaker till ökad sjukfrånvaro

För tredje året i rad ökar sjukfrånvaron bland medarbetare i kommuner och landsting, efter en avsevä...

Upptäck arbetsrelaterad utmattning tidigt

Nu finns en metod för att tidigt identifiera och hjälpa den som är på väg att drabbas av arbetsrelat...

Psykisk ohälsa befaras öka

Mer än hälften av landets företag bedömer att långtidssjukskrivningarna kommer att öka under nästa å...

Allt färre arbetssjukdomar prövas rättsligt

Förra året minskade de nyanmälda ärendena hos LO-TCO Rättsskydd samtidigt som de utbetalda ersättnin...

Kraftigt ökande sjukfrånvaro en varningssignal

Vård- och omsorgspersonal och förskollärare är några av yrkesgrupperna som har högst sjukfrånvaro på...

Sexuella trakasserier ger rätt till sjukskrivning – Försäkringskassan förlorar i domstol

Försäkringskassan nekade en kvinna som blivit sjukskriven efter att ha utsatts för grova sexuella tr...

  • 1
  • 2

Lost Password

Register

Skip to toolbar