Dyslexi

Kaosklass – radioreportage om barn med särskilda behov i skolan

Tanken att alla barn ska inkluderas i “vanliga” klasser har präglat de senaste årtionden...

Funktionsnedsättning och studiemedel

Om du har dyslexi eller någon annan funktionsnedsättning som försvårar dina studier, kan du i vissa ...

Här finns läshjälpen: E-tjänst med informationsextraktion ur digitala dokument för personer med lässvårigheter

Visst vore det bra med en mjukvara som snabbt sammanfattar en lång text och som kan föreslå synonyme...

Lost Password

Register

Skip to toolbar